Skip List – Đối thủ của cây cân bằng

Mấy bữa nay khoái cái thằng Skip List này quá, hehe…

Sắp xếptìm kiếm, đó là hai công việc mà máy tính thường xuyên phải làm nhất! Vậy nên người ta đã bỏ công sức rất nhiều để nghiên cứu các thuật toán về chúng. Và đương nhiên, đi kèm với những thuật toán đó là cấu trúc dữ liệu.

Continue reading “Skip List – Đối thủ của cây cân bằng”