Super Mario in 14kB JavaScript – khâm phục!

Game Mario code bằng JavaScript
Mã nguồn JavaScript

Quả là 1 bậc thầy về code game JavaScript, so với game này thì mấy game Metalwolf, Minesweeper của mình chỉ là đồ bỏ.

Advertisements