JavaScript Kata

JavaScript Kata

Mặc dù công việc của tôi không hề đụng đến JavaScript (JS), nhưng tôi vẫn dành cho ngôn ngữ kịch bản này một tình cảm đặc biệt.

Sáng nay vào thăm http://www.javascriptkata.com/ (blog của một anh lập trình viên JS Hà Lan) thấy có nhiều điều thú vị, xin được kể lại.

Continue reading “JavaScript Kata”