Bitcoin – đồng tiền tự do (P.1)

Bitcoin là một đồng tiền hết sức thú vị. Nó không hề bị kiểm soát bởi chính phủ hay bất cứ tổ chức, ngân hàng nào. Bitcoin hoàn toàn tự do và được bảo trợ bởi toán học. Những vụ lùm xùm gần đây là do các nhà sàn (3rd party exchanges) dở, chứ không phải do bản thân Bitcoin dở. Thực tế thì Bitcoin không khuyến khích mô hình nhà sàn, mỗi một người dùng Bitcoin cần phải trang bị những kiến thức cần thiết để không phải phụ thuộc vào nhà nào cả. Tôi yêu TỰ DO.

Continue reading “Bitcoin – đồng tiền tự do (P.1)”