Asynchronous Functions và Active Objects

Symbian-Mobile-Phone-OS-Goes-Open-Source_1

Active Objects là một trong những tinh túy của Symbian OS. Cơ chế này giúp cho việc gọi các hàm bất đồng bộ (Asynchronous Functions) trở nên rất hiệu quả và do đó tiết kiệm năng lượng cho thiết bị di động.

Mặc dù trong Symbian OS cho phép tạo nhiều Thread, nhưng việc này vốn khá nguy hiểm (kể cả trên các nền tảng khác), cần thiết lắm ta mới phải dùng, và phải dùng cẩn thận. Một lựa chọn phổ biến là hãy để chương trình chạy trên một Main Thread duy nhất, hướng sự kiện (event-driven) bằng cách dùng Asynchronous Functions và Active Objects.

Trước hết chúng ta tìm hiểu sơ qua thế nào là Synchronous/Asynchronous Functions.

Continue reading “Asynchronous Functions và Active Objects”