Căn bản về Fixed point number

Gần đây, do đang lập trình với mấy cái phone “cùi mía”, ko hỗ trợ sẵn FPU (Floating Point Unit) để tính toán số thực, nên phải tìm hiểu về số fixed point.

Trong máy tính nói chung, có 3 cách biểu diễn gần đúng số thực (chúng ta đều biết là số thực thì ko đếm được nên ko có cách biểu diễn đúng tuyệt đối):

 • Rational numbers: dùng hai số nguyên với ý nghĩa là tử số và mẫu số. (Bộ nhớ: 2 số int).
 • Fixed point numbers: cách này ngầm cho rằng có một mẫu số cố định và chỉ cần lưu tử số là được. Mẫu số thường được chọn trước là lũy thừa của 2 hoặc 10 hoặc 16. (Bộ nhớ: 1 số int).
 • Floating point numbers: đây là 1 cách kết hợp sự linh hoạt của cách 1 và tốc độ của cách 2. Cụ thể là sẽ phải dùng thêm vài bit để lưu số mũ lũy thừa của mẫu số. (Bộ nhớ: 1 số int + vài bit).

Xét về cài đặt, thì Rational numbers xem ra đơn giản nhất, nhưng dễ thấy là chạy chậm.

Floating point numbers chạy khá nhanh, biểu diễn được phạm vi số thực rất rộng, có điều cài đặt khó.

Fixed point numbers chạy nhanh nhất, cài đặt ko khó, chúng ta sẽ đi sâu vào phương pháp này.

“Fixed point” tức là số chữ số sau dấu chấm được cố định. Ví dụ nếu số chữ số sau dấu chấm được cố định bằng 2 thì ta sẽ chỉ biểu diễn được toàn các số thực kiểu: 1.23, 2.34, 3.45, 8.75, …

Tuy nhiên, đó là khi ta chọn mẫu số bằng lũy thừa của 10. Trường hợp chọn mẫu số bằng lũy thừa của 2, “Fixed point” hàm ý số bit biểu diễn giá trị phần số sau dấu chấm là cố định.

Ta sẽ chọn mẫu số bằng lũy thừa của 2 vì các phép nhân chia một số cho lũy thừa của 2 chạy rất nhanh nếu dùng dịch chuyển bit.

Đầu tiên định nghĩa kiểu số nguyên cho nền tảng chúng ta đang làm việc:

#define FPINT int

Ngày nay, hầu hết kiểu int có 32 bit, fixed point nên 12 là vừa:

#define FP_PRECISION 12

Thế là đã đủ để ta biểu diễn được 1 vài số quan trọng:

#define FP_PI 12868 // số Pi
#define FP_ONE (1 << FP_PRECISION) // số 1
#define FP_MASK (FP_ONE - 1) // mặt nạ dùng để lấy phần sau dấu chấm của 1 số nào đó

Cần ghi nhớ câu thần chú: “Số thực r có biểu diễn là số nguyên n khi và chỉ khi r = n / (2^12)”. Thật vậy, FP_PI / (2^12) = 12868 / 4096 = 3.1416015625

Bây giờ ta xét đến các phép tính cơ bản. Phép cộng trừ 2 số fixed point chính là phép cộng trừ 2 số nguyên biểu diễn chúng, ko có gì để bàn.

Phép nhân.

Giả sử ta có 2 số thực r1, r2 và biểu diễn tương ứng của chúng là 2 số nguyên n1, n2. Ta có:

r1 * (2^12) = n1

r2 * (2^12) = n2

Suy ra r1 * r2 * (2^12) = n1 * n2 / (2^12)

Theo câu thần chú thì biểu diễn của tích r1 * r2 chính là số nguyên có giá trị bằng r1 * r2 * (2^12) tức là bằng n1 * n2 / (2^12)

Code:

#define FP_MUL( _x, _y ) ( ( (_x) * (_y) ) >> FP_PRECISION )

Phép chia.

Cũng lập luận tương tự như trên, ta có code:

#define FP_DIV( _x, _y ) ( ( (_x) << FP_PRECISION ) / (_y) )

Thật ra, cho đến lúc này, ta vẫn chưa thấy số fixed point có ích lợi gì. Để thấy rõ, ta xét đến các hàm lượng giác: sin và cos.

Như đã biết, hàm sin, cũng như cos, có chu kì 2*PI, hơn nữa chỉ cần biết giá trị của chúng tại các góc từ 0 (rad) đến PI/2 (rad) là đủ để suy ra các giá trị còn lại (từ PI/2 (rad) đến 2*PI (rad)) . Vậy nên ta sẽ xây dựng 1 hàm sin nhận vào tham số là 1 số fixed point x sao cho 0 <= x < 1. Hàm này trả về 1 số fixed point có giá trị là sin của (x * 2*PI).

Thoạt đầu, hàm sin dùng mặt nạ FP_MASK để đảm bảo 0 <= x < 1. Sau đó kiểm tra miền của x và return kết quả phù hợp lấy bảng sin có sẵn. (Để xây dựng bảng này thì có thể code trước trên 1 nền tảng hỗ trợ đầy đủ số thực, rồi copy paste qua, nhưng tốt hơn hết là cứ lấy dưới đây mà xài). Các bạn nên hình dung ra đường tròn lượng giác thì sẽ thấy dễ hiểu.

const FPINT sinTable[] =
{
	  0,  6, 12, 18, 25, 31, 37, 43, 50, 56, 62, 69, 75, 81, 87, 94,
	 100, 106, 113, 119, 125, 131, 138, 144, 150, 157, 163, 169, 175, 182, 188, 194,
	 200, 207, 213, 219, 226, 232, 238, 244, 251, 257, 263, 269, 276, 282, 288, 295,
	 301, 307, 313, 320, 326, 332, 338, 345, 351, 357, 363, 370, 376, 382, 388, 395,
	 401, 407, 413, 420, 426, 432, 438, 445, 451, 457, 463, 470, 476, 482, 488, 495,
	 501, 507, 513, 520, 526, 532, 538, 545, 551, 557, 563, 569, 576, 582, 588, 594,
	 601, 607, 613, 619, 625, 632, 638, 644, 650, 656, 663, 669, 675, 681, 687, 694,
	 700, 706, 712, 718, 725, 731, 737, 743, 749, 755, 762, 768, 774, 780, 786, 792,
	 799, 805, 811, 817, 823, 829, 836, 842, 848, 854, 860, 866, 872, 879, 885, 891,
	 897, 903, 909, 915, 921, 928, 934, 940, 946, 952, 958, 964, 970, 976, 983, 989,
	 995,1001,1007,1013,1019,1025,1031,1037,1043,1050,1056,1062,1068,1074,1080,1086,
	1092,1098,1104,1110,1116,1122,1128,1134,1140,1146,1152,1158,1164,1170,1176,1182,
	1189,1195,1201,1207,1213,1219,1225,1231,1237,1243,1248,1254,1260,1266,1272,1278,
	1284,1290,1296,1302,1308,1314,1320,1326,1332,1338,1344,1350,1356,1362,1368,1373,
	1379,1385,1391,1397,1403,1409,1415,1421,1427,1433,1438,1444,1450,1456,1462,1468,
	1474,1479,1485,1491,1497,1503,1509,1515,1520,1526,1532,1538,1544,1550,1555,1561,
	1567,1573,1579,1584,1590,1596,1602,1608,1613,1619,1625,1631,1636,1642,1648,1654,
	1659,1665,1671,1677,1682,1688,1694,1699,1705,1711,1717,1722,1728,1734,1739,1745,
	1751,1756,1762,1768,1773,1779,1785,1790,1796,1802,1807,1813,1819,1824,1830,1835,
	1841,1847,1852,1858,1864,1869,1875,1880,1886,1891,1897,1903,1908,1914,1919,1925,
	1930,1936,1941,1947,1952,1958,1964,1969,1975,1980,1986,1991,1997,2002,2007,2013,
	2018,2024,2029,2035,2040,2046,2051,2057,2062,2067,2073,2078,2084,2089,2094,2100,
	2105,2111,2116,2121,2127,2132,2138,2143,2148,2154,2159,2164,2170,2175,2180,2186,
	2191,2196,2201,2207,2212,2217,2223,2228,2233,2238,2244,2249,2254,2259,2265,2270,
	2275,2280,2286,2291,2296,2301,2306,2312,2317,2322,2327,2332,2337,2343,2348,2353,
	2358,2363,2368,2373,2379,2384,2389,2394,2399,2404,2409,2414,2419,2424,2429,2434,
	2439,2445,2450,2455,2460,2465,2470,2475,2480,2485,2490,2495,2500,2505,2510,2515,
	2519,2524,2529,2534,2539,2544,2549,2554,2559,2564,2569,2574,2578,2583,2588,2593,
	2598,2603,2608,2613,2617,2622,2627,2632,2637,2641,2646,2651,2656,2661,2665,2670,
	2675,2680,2684,2689,2694,2699,2703,2708,2713,2717,2722,2727,2732,2736,2741,2746,
	2750,2755,2760,2764,2769,2773,2778,2783,2787,2792,2796,2801,2806,2810,2815,2819,
	2824,2828,2833,2837,2842,2847,2851,2856,2860,2865,2869,2874,2878,2882,2887,2891,
	2896,2900,2905,2909,2914,2918,2922,2927,2931,2936,2940,2944,2949,2953,2957,2962,
	2966,2970,2975,2979,2983,2988,2992,2996,3000,3005,3009,3013,3018,3022,3026,3030,
	3034,3039,3043,3047,3051,3055,3060,3064,3068,3072,3076,3080,3085,3089,3093,3097,
	3101,3105,3109,3113,3117,3121,3126,3130,3134,3138,3142,3146,3150,3154,3158,3162,
	3166,3170,3174,3178,3182,3186,3190,3193,3197,3201,3205,3209,3213,3217,3221,3225,
	3229,3232,3236,3240,3244,3248,3252,3255,3259,3263,3267,3271,3274,3278,3282,3286,
	3289,3293,3297,3301,3304,3308,3312,3315,3319,3323,3326,3330,3334,3337,3341,3345,
	3348,3352,3356,3359,3363,3366,3370,3373,3377,3381,3384,3388,3391,3395,3398,3402,
	3405,3409,3412,3416,3419,3423,3426,3429,3433,3436,3440,3443,3447,3450,3453,3457,
	3460,3463,3467,3470,3473,3477,3480,3483,3487,3490,3493,3497,3500,3503,3506,3510,
	3513,3516,3519,3522,3526,3529,3532,3535,3538,3541,3545,3548,3551,3554,3557,3560,
	3563,3566,3570,3573,3576,3579,3582,3585,3588,3591,3594,3597,3600,3603,3606,3609,
	3612,3615,3618,3621,3624,3627,3629,3632,3635,3638,3641,3644,3647,3650,3652,3655,
	3658,3661,3664,3667,3669,3672,3675,3678,3680,3683,3686,3689,3691,3694,3697,3700,
	3702,3705,3708,3710,3713,3716,3718,3721,3723,3726,3729,3731,3734,3736,3739,3742,
	3744,3747,3749,3752,3754,3757,3759,3762,3764,3767,3769,3772,3774,3776,3779,3781,
	3784,3786,3789,3791,3793,3796,3798,3800,3803,3805,3807,3810,3812,3814,3816,3819,
	3821,3823,3826,3828,3830,3832,3834,3837,3839,3841,3843,3845,3848,3850,3852,3854,
	3856,3858,3860,3862,3864,3867,3869,3871,3873,3875,3877,3879,3881,3883,3885,3887,
	3889,3891,3893,3895,3897,3899,3900,3902,3904,3906,3908,3910,3912,3914,3915,3917,
	3919,3921,3923,3925,3926,3928,3930,3932,3933,3935,3937,3939,3940,3942,3944,3945,
	3947,3949,3950,3952,3954,3955,3957,3959,3960,3962,3963,3965,3967,3968,3970,3971,
	3973,3974,3976,3977,3979,3980,3982,3983,3985,3986,3988,3989,3990,3992,3993,3995,
	3996,3997,3999,4000,4001,4003,4004,4005,4007,4008,4009,4011,4012,4013,4014,4016,
	4017,4018,4019,4020,4022,4023,4024,4025,4026,4027,4029,4030,4031,4032,4033,4034,
	4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,
	4051,4052,4053,4054,4055,4056,4057,4057,4058,4059,4060,4061,4062,4062,4063,4064,
	4065,4065,4066,4067,4068,4068,4069,4070,4071,4071,4072,4073,4073,4074,4075,4075,
	4076,4076,4077,4078,4078,4079,4079,4080,4080,4081,4081,4082,4082,4083,4083,4084,
	4084,4085,4085,4086,4086,4087,4087,4087,4088,4088,4089,4089,4089,4090,4090,4090,
	4091,4091,4091,4091,4092,4092,4092,4092,4093,4093,4093,4093,4094,4094,4094,4094,
	4094,4094,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095,
	4096
};

FPINT FPsin( FPINT angle )
{
	int v = angle & FP_MASK;
	int d90 = ( FP_ONE / 4 );

	if( v <= d90 )
	{
		return sinTable[v];
	}
	else if( v <= d90 * 2 )
	{
		return sinTable[ d90*2 - v ];
	}
	else if( v <= d90 * 3 )
	{
		return -sinTable[ v - d90*2 ];
	}
	
	return -sinTable[ d90*4 - v ];
}

FPINT FPcos( FPINT angle )
{
	return FPsin( angle + ( FP_ONE / 4 ) );
}

FPINT FPcosd( int a )
{
	return FPcos( ( a * FP_ONE ) / 360 );
}

FPINT FPsind( int a )
{
	return FPsin( ( a * FP_ONE ) / 360 );
}

2 thoughts on “Căn bản về Fixed point number

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s