Thứ tự từ điển

Các bài toán về thứ tự từ điển thì có cách giải thông thường là: viết ra giấy vài trường hợp, để ý phân tích, ra quy luật, từ đó có phương án cài đặt tốt nhất.

Continue reading “Thứ tự từ điển”

Advertisements

Bài toán Hôn Nhân Bền Vững

Những ai đam mê lập trình và thuật toán hẳn có nhiều lúc ngây ngất trước vẻ đẹp của các thuật toán cũng như sự tinh tế trong cách cài đặt chúng! Có nhiều bài toán nghĩ ra thuật toán rất khó nhưng nghĩ ra rồi thì cài đặt lại rất dễ. Lại có những bài ngược lại, thuật toán thì thấy ngay nhưng để biểu diễn cho máy nó hiểu thì khó vô cùng. Lại cũng có những bài “quái chiêu” cả thuật toán lẫn cài đặt đều khó nhăn răng và một trong số đó là bài toán kinh điển Hôn Nhân Bền Vững tôi muốn giới thiệu cùng các bạn.

Continue reading “Bài toán Hôn Nhân Bền Vững”