Hôm nay đi công viên Lê Thị Riêng

Bài này post lúc nào cũng hợp!

8c8a

Để được ngồi đúng cái ghế ấy, để được tưởng tượng em đang ngồi bên, tra tấn anh bằng những câu chuyện trời ơi đất hỡi, để được nhớ lại những ngày hè oi ả ở Thủ Đức, và nghe lại Blackfield, dù anh biết em ko thích Blackfield, ko thích Kata, em chỉ thích mình anh, uh, thế là đủ…

Blackfield – Blackfield

[Lyrics – Steven Wilson]

Curling lips, fingertips, dead eye dips
I saw it all in the blackfield
Splinter cracks, summer tracks, paperbacks
We found them all in the blackfield
In the shade, whistle blades, singing fades
In the blackfield

She wants to stay and talk all day
So I remark when it gets dark
All the pale things under the earth
Will reverse

River glass, cycle past, overcast
I saw it all in the blackfield
Copper sky, shadows rise, bridge of sighs
We had all in the blackfield
Skin tracks, face facts, fade to black
In the blackfield

She wants to stay and talk all day
So I remark when it gets dark
All the pale things under the earth
Will reverse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s